ZAPROSZENIE

DO UDZIAŁU W DIECEZJALNEJ PIELGRZYMCE MĘŻCZYN DO SANKTUARIUM PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKI W MIĘDZYRZECZU

Wchodzimy w ostatni etap Roku Wiary. Jesienią będziemy obchodzić 1010 rocznicę męczeńskiej śmierci Pięciu Braci Międzyrzeckich. Są oni pierwszymi męczennikami Polski. Dzięki Nim otrzymaliśmy piękny i urodzajny owoc wiary. Ubodzy mnisi wyznali ją przyjmując śmierć z rąk chciwych sąsiadów. Okazali się mężni, a zarazem pokorni. Zaufali bezgranicznie Bogu i w godzinie próby wykazali szlachetną ludzką odwagę. Młodsi zostali pociągnięci przykładem starszych. Dla początkujących w wierze nowicjuszy, wzorem stali się wytrwali zakonnicy. Ich pokutne życie wśród mieszkańców międzyrzeckiej ziemi pobudziło licznych do ofiarności i zaangażowania. Ich krwawa śmierć natomiast, otworzyła oczy wielu na to, co dla człowieka najważniejsze i bezcenne.

Nie bez znaczenia pozostają też zapisane przed wiekami przez kronikarzy fakty, że nasi Pierwsi Męczennicy mieli szczególny wpływ na męską społeczność międzyrzeckiego grodu i okolic. Okoliczni mężczyźni pomogli im wznieść drewniane zabudowania klasztorne i świątynię. Kameduli byli pierwszym w tej części kraju męskim zakonem otwartym na miejscowe powołania kapłańskie i zakonne. Powstały klasztor stał się też szybko miejscem formacji liturgicznej dla pochodzących stąd ministrantów i chłopięcej scholi. Mnisi uczyli więc benedyktyńskiej pracy i modlitwy. Pomagali żyć według reguł Ewangelii. Byli dobrymi przyjaciółmi dziadków, ojców i synów oraz oddanymi powiernikami tajników męskich zmagań o ciekawe i uczciwe życie.

Wszystko to staje się dziś ważną inspiracją, by skierować zaproszenie na Diecezjalną Pielgrzymkę Mężczyzn do Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu. Odbędzie się ona w dniu 21 września bieżącego roku. Rozpoczniemy ją o godz. 9.30, we wsiŚwięty Wojciech - na miejscu męczeństwa. Tam odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne, a następnie poniesiemy w procesji relikwiarz Pięciu Braci do poświęconej im świątyni w Międzyrzeczu. O godzinie 13.00 rozpoczniesię uroczysta Eucharystia, a po niej czas radosnego świętowania na przykościelnym placu.

Serdecznie zapraszam wszystkich mężczyzn naszej diecezji na pierwsze w historii takie spotkanie. Mam nadzieję, że staniecie się, Drodzy Diecezjanie, nie tylko jego uczestnikami, ale także gospodarzami. Pomóżcie zorganizować wyjazd Duszpasterzom. Ojcowie - zabierzcie ze sobą koniecznie waszych synów. Miejcie odwagę zaproponować wyjazd swoim braciom i kolegom. Pomóżcie przyjechać do Międzyrzecza także waszym dziadkom i starszym sąsiadom. Niech tego dnia spełnią się wśród nas słowa Apostoła: Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporów (ITm 2, S).

Potrzebujemy dziś mocnych w wierze mężczyzn, odważnych i uczciwych, żyjących modlitwą i wiernych Ewangelii. Ufam, że Międzyrzeccy Męczennicy pomogą nam ich zgromadzić, pokierują i umocnią, aby wydali obfity owoc wiary w naszych czasach.

W oczekiwaniu na międzyrzeckie spotkanie wszystkim Wam z serca błogosławię

+Stefan Regmunt
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Zielona Góra, 26 sierpnia 2013 r. Znak: B2-23/13