Kurs dla kandydatów na szafarzy 2023

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. będzie odbywał się w soboty: 11 i 25 lutego oraz 11 i 25 marca 2023 r. w godz. od 8:00 do 14:00 w sali parafialnej ul. Obotrycka 10 w Gorzowie Wlkp. Rozpoczęcie mszą św. o godz. 8:00 w gorzowskiej Katedrze.

Kandydatów można zgłaszać w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej do dnia 31 stycznia 2023 r.

Kandydatami do posługi Nadzwyczajnego Szafarza Komunii świętej mogą być mężczyźni, a także siostry zakonne wyłącznie w domach zakonnych zgromadzenia, w wieku od 25 do 65 lat. Kandydaci powinni odznaczać się zaangażowaniem w życie Kościoła, wzorowym życiem moralnym oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych. W zgłoszeniu należy przedłożyć dla każdego z osobna dane kandydata: imię i nazwisko, wiek, adres, e-mail, nr telefonu, wykształcenie (zawodowe), ewentualne przygotowanie teologiczne, zaangażowanie w życie parafii, opinię księdza proboszcza.