Kurs dla kandydatów na szafarzy 2024

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. będzie odbywał się w soboty: 3 i 17 lutego oraz 2 i 16 marca 2024 r. w godz. od 9:00 do 15:00 w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein, ul Bułgarska 30 przy kościele Ducha Świętego w Zielonej Górze

Kandydatów można zgłaszać w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej do dnia 31 stycznia 2024 r.

Kandydatami do posługi Nadzwyczajnego Szafarza Komunii świętej mogą być mężczyźni, a także siostry zakonne wyłącznie w domach zakonnych zgromadzenia, w wieku od 25 do 65 lat. Kandydaci powinni odznaczać się zaangażowaniem w życie Kościoła, wzorowym życiem moralnym oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych. W zgłoszeniu należy przedłożyć dla każdego z osobna dane kandydata: imię i nazwisko, wiek, adres, e-mail, nr telefonu, wykształcenie (zawodowe), ewentualne przygotowanie teologiczne, zaangażowanie w życie parafii oraz opinię księdza proboszcza.