Rekolekcje w Rokitnie 2024

Przekazuję szczegółowe informacje dot. rekolekcji dla szafarzy, które odbędą się w dniach 2-4 lutego 2024 w Rokitnie. Koszt rekolekcji wynosi 300 zł (ponosi parafia). Zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny (https://forms.gle/Ua9U5PiLTftn4JBM8) przyjmowane są do 27 stycznia 2024 r.

Rekolekcje prowadzi ks. Tomasz Gierasimczyk, referent Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Rozpoczęcie w piątek o godz. 18:00, a zakończenie w niedzielę o godz. 14:00. Recepcja czynna od godz. 16.00 w holu Domu Rekolekcyjnego.

Uczestnicy proszeni są, aby przywieźć ze sobą Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu oraz albę. Rekolekcje adresowane są do wszystkich nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej z naszej diecezji.

Rekolekcje dla szafarzy w Rokitnie 2024