Gorzów Wlkp., 23.10.2014 r.

Wydział Duszpasterski
Kuria Diecezjalna Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej Zielona Góra /do ogłoszenia w najbliższym „Piśmie Okólnym”/

REKOLEKCJE DLA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ odbędą się w dwóch terminach: 21 – 23 listopada 2014 r. w Głogowie i 6 – 8 lutego 2015 r. W Rokitnie. Rozpoczęcie w piątek o godz. 18.00, a zakończenie w niedzielę o godz. 14.00. Prowadzi ks. dr Zbigniew Cieszkowski, Dyrektor Centrum Duchowości Maryjnej w Rokitnie. Rekolekcje adresowane są do wszystkich pomocników udzielania Komunii św. Koszt uczestnictwa wynosi 150,00 PLN i ponosi parafia.

Zgłoszenia na pierwszy termin przyjmowane są do 15 listopada br., w Domu „Uzdrowienia Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie, ul. Ks. prał. L. Novarese 2, 62-700 Głogów, tel. 76-833-32-97; e-mail: cpk@lg.onet.pl. Na drugi termin do 31 stycznia 2015 r.: Leszek Utrata tel. 501310756; e-mail: leszekutrata@gazeta.pl. Zob. także: www.szafarze.kuria.zg.pl

Zgłoszenia kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej

Kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej można zgłaszać w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej do 31 stycznia 2015 roku.
Kurs przygotowawczy odbędzie odbywał się w soboty: 7 i 21 luty; 7 i 21 marca 2015 r. w godz. od 9.00 do 15.00 w Instytucie Filozoficzno - Teologicznym im. Edyty Stein, ul Bułgarska 30 (przy kościele Ducha Świętego) w ZIELONEJ GÓRZE.

Kandydatami do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej mogą być mężczyźni, a także siostry zakonne wyłącznie w domach zakonnych zgromadzenia, w wieku 25 do 65 lat. Powinni odznaczać się zaangażowaniem w życie Kościoła, wzorowym życiem moralnym oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych. W zgłoszeniu należy przedłożyć dla każdego z osobna dane kandydata: imię i nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, wykształcenie (zawodowe), ewentualne przygotowanie teologiczne, zaangażowanie w życie parafii, opinię Księdza Proboszcza.

ks. Zbigniew Kobus

Diecezjalny Opiekun Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Święte


Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej do Lichenia

Uprzejmie informuję, że VII Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbędzie się w sobotę 20 września 2014 r.

Program pielgrzymki:
g. 11.00 – Zawiązanie wspólnoty – Bazylika Licheńska
g. 11.15 – Wierzę w Syna Bożego – konferencja ks. dra Krzysztofa Ora
g. 12.00 - Msza św. pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Stefana Cichego
Przerwa
g. 14.00 - Modlitwa różańcowa
Zakończenie pielgrzymki

W Eucharystii uczestniczymy ubrani w alby.

Mam nadzieję, że nadzwyczajni szafarze wraz ze swoimi duszpasterzami i rodzinami licznie przybędą na naszą pielgrzymkę do Lichenia. Będę wdzięczny, gdy zachęcimy się wzajemnie i zorganizujemy wyjazd prywatnie bądź wspólnotowo z parafii czy też dekanatu.

ks. Zbigniew Kobus
Diecezjalny Opiekun Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej
 

 

Zaproszenie nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej do Rokitna

           

Uprzejmie informuję, że wszyscy Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej posługujący w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zaproszeni są do udziału w obchodach 25-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej i Diecezjalnym Dziękczynieniu za Kanonizację Jana Pawła II, które odbędą się w Rokitnie w sobotę, 21 czerwca 2014 r.,

 

Program:

godz. 09.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

godz. 09.30 – Różaniec

godz. 10.30 – katecheza: „Z Maryją, ze św. Janem Pawłem II ku pełni życia” – ks. Piotr Pawlukiewicz

godz. 11.30 – Przygotowanie do liturgii

godz. 12.00 – Msza święta - abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski

godz. 15.00 – koncert zespołu „Arka Noego”

 

Proszę o zabranie alby i na czas Mszy świętej zgromadzenie się we wskazanym na miejscu sektorze, aby służyć pomocą.

 

ks. Zbigniew Kobus

Opiekun nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

 

   

Wierzę w Syna Bożego
Program duszpasterski na obecny rok liturgiczny Kościoła w Polsce

 
 
ZAPROSZENIE
DO UDZIAŁU W DIECEZJALNEJ PIELGRZYMCE MĘŻCZYZN

DO SANKTUARIUM PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKI W MIĘDZYRZECZU

Prośba ks. Z. Kobuza, aby szafarze w czasie pielgrzymki byli ubrani w alby

 

Od 13 marca 2013 roku Kościołem kieruje papież Franciszek.

Encyklika poświęcona wierze Lumen fidei


 

7 października 2012 roku podczas Mszy św. na Placu św. Piotra w Watykanie papież Benedykt XVI ogłosił doktorami Kościoła dwoje świętych: Hiszpana Jana z Ávili i Niemkę Hildegardę z Bingen.

Wszystkie materiały, które ubogaciłyby tę stronę (sprawozdania, artykuły, ogłoszenia, zdjęcia itd.)
proszę przysyłać na adres e:mail szafarze@kuria.zg.pl


 

Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej odbędą się w dwóch terminach: 23 – 25 listopada 2012 r. w Głogowie i 1 – 3 lutego 2013 r. W Rokitnie. Rozpoczęcie w piątek o godz. 18.00, a zakończenie w niedzielę o godz. 14.00. Prowadzi ks. dr hab. Stanisław Araszczuk z Legnicy - Profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Rekolekcje adresowane są do wszystkich pomocników udzielania Komunii św. Koszt uczestnictwa wynosi 140,00 PLN i ponosi parafia.

Zgłoszenia na pierwszy termin przyjmowane są do 16 listopada br., w Domu „Uzdrowienia Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie, ul. Ks. prał. L. Novarese 2, 62-700 Głogów, tel. 76-833-32-97; e-mail: cpk@lg.onet.pl.

Na drugi termin do 25 stycznia 2013 r.: zgłoszenia przyjmuje Pan Leszek Utrata tel. 501 310 756; e-mail: leszekutrata@gazeta.pl (w zgłoszeniu mailowym powinno znaleźć się: nazwisko, imię, miejscowość (parafia).

ks. Zbigniew Kobus
Diecezjalny Opiekun Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej


 

 

Pismo święte jest jednym z wielu sposobów, przez które Bóg Trójjedynej Miłości przemawia do człowieka. Autor Listu do Hebrajczyków zapewnia o tym, że Bóg wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał ...aż w końcu przemówił do nas przez Syna - wcielone Słowo Boże. Jezus z Nazaretu, którego św. Jan nazwie Logosem jest Słowem Ojca skierowanym do człowieka w Duchu Świętym. Księga Życia jest jednym z fundamentów wiary Kościoła i musi zajmować w nim odpowiednie miejsce. Podobnie w życiu każdego wyznawcy Chrystusa. Będąc posłusznym słowom św. Piotra, aby roztropnie traktować teksty natchnione, gdyż "proroctwo Pisma nie jest do prywatnego wyjaśniania" polecamy dokument Papieskiej Komisji Biblijnej nt znaczenia i zasad interpretowania Biblii w Kościele.

 


 

Ecclesia de Eucharistia vivit - tymi słowami Jana Pawła II, ale przecież całego Kościoła także, wyznajemy prawdę o źródle i mocy chrześcijan. Ciało i Krew Chrystusa w sakramentalnych znakach, ale i łaska dziękczynienia za dobro otrzymywane zawiera w sobie całe nasze życie. Misterium sakramentalnej obecności Chrystusa od początku istnienia Kościoła stanowiło wyzwanie. Wielu pisarzy chrześcijańskich podejmowało próby zgłębiania tej tajemnicy. Przykładem takiej twórczości jest katecheza mistagogiczna św. Cyryla Jerozolimskiego

 

 

Jak co roku w głogowskim Domu Uzdrowienie Chorych im. Jana  Pawła II odbyły się dwie tury rekolekcji dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej.  W dniach 18-20 listopada 2011 oraz 3-5 lutego 2012 roku zgromadziło się ponad dwustu posługujących w diecezji świeckich. Nauki rekolekcyjne głosił ks. T. Gierasimczyk.


 

Czy jesteś zadowolony ze stanu i praktyki liturgii w twojej parafii. Jak oceniasz swoją świadomość liturgiczną.
Co wiesz o wskazaniach Soboru Watykańskiego II dotyczących liturgii?
Zobacz tekst A. Łyczko i weź udział w dyskusji.

 
   
Problemy, które pogłębiają rozumienie wiary. Zachęcam do udzielania swoich refleksji dotyczących treści z artykułu Wierzyć w Kościół czy w Kościele?